Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag om barrierer og potensial for utslippskutt i bygge- og anleggsvirksomhet

Om publikasjonen

Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om barrierer og potensial for utslippskutt i bygge- og anleggsvirksomhet.

Rapporten er et svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om barrierer og potensiale for utslippskutt i bygg- og anleggsbransjen.

Rapporten gir en oversikt over hva som er kildene til klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser, mulige tiltak for å redusere utslippene fram mot 2030 og hvilke barrierer som hindrer gjennomføring av tiltakene.

Rapporten gir også en overordnet vurdering av mulige virkemidler som myndighetene har for å ta ned barrierene.

Arbeidet er gjort i samarbeid med Statens vegvesen og Nye Veier.