Publikasjon

Evaluering av økologisk kompensasjon i Åkersvika naturreservat

Om publikasjonen

Denne rapporten presenterer en naturfaglig evaluering av økologisk kompensasjon i Åkersvika naturreservat.

Rapporten er en naturfaglig evaluering av økologisk kompensasjon i forbindelse med utvidelse av Europaveg 6 (E6) fra to til fire felt gjennom Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommuner.