Publikasjon

Et 2035-bidrag som sikrer omstilling nasjonalt

Om publikasjonen

Vurderinger og anbefalinger fra Miljødirektoratet.

I 2025 skal alle land melde inn forsterkede klimamål under Parisavtalen.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å vurdere hva Norges neste utslippsmål bør være.

I denne rapporten vurderer Miljødirektoratet både ambisjonsnivå og mulige innretninger av målet som skal meldes inn til FN.