Publikasjon

Klimatiltak i Norge: Kunnskapsgrunnlag 2024

Om publikasjonen

Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler 2024.

Miljødirektoratet har i oppdrag å levere årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om klimatiltak, barrierer og mulige virkemidler. 

Denne rapporten er den andre i rekken, og har hovedfokus på hva som er mulig å få til frem mot 2035. 

I sektorkapitlene oppsummeres muligheter og utfordringer i de
ulike sektorene. 

Rapporten inneholder også en oppdatering av tiltaksark med potensial for utslippsreduksjoner, beskrivelser av viktige barrierer og mulige virkemidler.