Publikasjon

Overvåking av elvemusling i Norge: Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 2018–2023

Om publikasjonen

Denne rapporten oppsummerer det norske overvåkningsprogrammet for elvemusling i perioden 2018-2023.

I overvåkingsprogrammet for 2018–2023 ble antall lokaliteter utvidet fra 16 til 40 lokaliteter, noe som utgjør nær 10 % av de kjente lokalitetene med levende elvemusling i Norge. 

Overvåkings-programmet ble delt inn i 20 A-lokaliteter og 20 B-lokaliteter, med noe forskjellig innhold og omfang på undersøkelsene.