Publikasjon

Sea-Level Rise and Extremes in Norway

Om publikasjonen

Rapport om havnivåstigning i Norge.

Denne rapporten beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot midten og slutten av dette århundret, og videre mot år 2300.

Rapporten er utarbeidet av Norsk klimaservicesenter (Kartverket, Meteorologisk institutt, NORCE) og Nansensenteret på oppdrag fra Miljødirektoratet.