Publikasjon

Hva er lurv? Er all lurv indikator for dårlig økologisk tilstand?

Om publikasjonen

Hensikten med denne rapporten er å klargjøre og definere begrepet lurv.

Rapporten klargjør og definerer begrepet og identifiserer hvilke algearter som danner lurv, og om det er noen arter eller former for lurv som ikke indikerer dårlig tilstand, og hvordan forekomsten av lurv som indikerer dårlig tilstand eventuelt kan skilles fra lurv som ikke tilsier dårlig tilstand gitt metodene som anvendes.