Publikasjon

Forvaltning av tilgang til strandsonen og allemannsretten ved Oslofjorden

Om publikasjonen

Rapporten analyserer hva som fremmer og hemmer friluftslivsbruk av strandsonen og fjorden.

Formålet med rapporten er å undersøke komplekse sammenhenger mellom sosioøkonomiske, politisk-administrative og organisatoriske forhold som bidrar til å fremme og hemme tilgang til og deltakelse i friluftsliv i strandsonen og på fjorden.

Rapporten analyserer også konflikter mellom grupper som deltar i friluftsliv, og mellom friluftsliv og andre brukergrupper.

Denne rapporten er utarbeidet av Norges Idrettshøgskole på oppdrag fra Miljødirektoratet.