Publikasjon

Friluftslivbruk av Oslofjorden og strandsonen : Kartlegging av bruk, tilgjengelighet og konflikter

Om publikasjonen

Denne rapporten kartlegger den landbaserte og sjøbaserte friluftslivsbruken i, på og ved Oslofjorden.

Bruken er kartlagt gjennom året, etter geografi, ulike friluftslivsaktiviteter og for ulike brukergrupper. 

Det sees også på hva som fremmer og hemmer bruken av områdene blant ulike grupper, og opplevde brukerkonflikter mellom ulike friluftslivsaktiviteter, samt mellom friluftslivsaktiviteter og annen bruk av områdene. Det er også samlet inn innspill og forslag til tiltak som kan redusere eller løse konflikter.

Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt som hovedansvarlig, i samarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH) og Københavns universitet (KU) på oppdrag fra Miljødirektoratet.