Publikasjon

PPGIS-undersøgelse af udendørs fritidsaktiviteter i Oslofjorden inkl. strandzonen

Om publikasjonen

Rapporten oppsummerer undersøkelse om omfanget av ulike friluftslivsaktiviteter i, på og ved Oslofjorden. 

Denne rapporten beskriver både hvilke aktiviteter som utøves, når på året de gjennomføres og hvor de foregår, enten det er på fjorden eller i strandsonen. 

I tillegg presenteres faktorer som fremmer og hemmer friluftslivsbruken, samt problemer og konflikter og forholdet til andre brukere.

Rapporten er utarbeidet av Københavns Universitet i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt og Norges Idrettshøyskole på oppdrag fra Miljødirektoratet.