Publikasjon

Evaluering av tiltak mot pukkellaks i Norge i 2023

Om publikasjonen

Denne rapporten evaluerer tiltak mot pukkellaks i Norge i 2023.

Den nasjonale kompetansegruppa for tiltak mot pukkellaks har samlet og oppsummert informasjon fra tiltakene i 2023.

I tillegg til å vurdere effekten av tiltakene, oppsummerer rapporten også kunnskap om uønskede effekter av tiltakene.