Viltforskriften regulerer:

  • Innfanging av vilt.
  • Skadefelling og annet uttak av vilt.
  • Hold av vilt i fangenskap.
  • Vilt som har rømt.
  • utsetting av vilt i naturen.
  • Ivaretakelse av dødt vilt.

Viltforskriften erstatter fire tidligere forskrifter

Den nye forskriften erstatter fire tidligere forskrifter som ble vedtatt i perioden 1997-2004. Disse samles nå i én forskrift. Dette gjelder:

  • Skadefellingsforskriften (Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon).

  • Holdforskriften (Forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt).

  • Innfanginsforskriften (Forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål).

  • Fallviltforskriften (Forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt).