Ospar er også vårt viktigste regionale forum for utvikling av den marine naturforvaltningen i det nordøstlige atlanterhavsområdet.

Konvensjonen fra 1992 kombinerer Oslo-konvensjonen fra 1972 om dumping i sjøen og Paris-konvensjonen fra 1974 om landbaserte kilder for marin forurensing. Virkeområdet er Nordøst-Atlanteren.

Offisielt navn på norsk og engelsk

  • Konvensjonen for bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren
  • The Convention for Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

Hverdagsnavn

  • Ospar