Stockholmskonvensjonen er en internasjonal miljøavtale i regi av FN, som ble signert i Stockholm 23. mai 2001 og trådte i kraft 17. mai 2004. Den gjelder persistente organiske forurensninger (POPer). Disse organiske forbindelsene brytes ikke ned i naturen, men hopes opp i næringskjeden. De er svært skadelige for mennesker og miljø.

Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)