• Unnta offentlighet. Anmeldelsen skal unntas offentlighet, etter offentleglova § 24 andre ledd.
  • Kopimottakere: Anmeldelsen skal unntas offentlighet og det betyr at dokumentet bør spres til færrest mulig. Mistenkte personer eller bedrifter skal ikke underrettes om at et forhold er anmeldt, ved kopi av anmeldelsen eller på annen måte. Dette er politiets oppgave.
  • Uriktige opplysninger til offentlig myndighet: Hvis opplysningene som er gitt til offentlig myndighet ikke er korrekte, så er det straffbart etter straffeloven § 221, første ledd. Informasjon om dette bør derfor tas med i anmeldelsen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid