Sørg for at anmeldelsen sendes til det politidistriktet hvor handlingen er begått. Oppgi at kommunen er anmelder.

Kommunen får en bekreftelse på at forholdet er anmeldt, og mottar informasjon om hvem som er etterforsker og påtalejurist i saken.

Kommunen bør alltid oppgi en kontaktperson hvis de melder en sak til politiet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid