1. Fremstill faktum på en oversiktlig og lettfattelig måte.
  2. Vær nøyaktig med å tidfeste hendelsene.
  3. Henvis til vedlegg fortløpende.
  4. Beskriv kort miljøkonsekvensene av lovbruddet, eller risikoen for slike.
  5. Ikke forutsett at mottakeren har miljøfaglig kompetanse.
  6. Oppgi hvor du har hentet informasjonen fra. Er det egne eller andres observasjoner du viser til? Hvem har du mottatt dokumenter eller bilder fra? Når og hvor ble bildene eller prøvene tatt?
  7. Legg ved alle relevante vedtak.
  8. Åstedet bør dokumenteres med bilder eller video. Opplys skriftlig om hva bildematerialet viser.
  9. Det er viktig å angi nøyaktig hvor åstedet er.
  10. Oppgi vitner nøyaktig, med navn, adresse og telefonnummer.
  11. Kommunen kan gi politiet tips om hvilke skritt som bør tas i etterforskningen, ut fra at kommunen har kunnskap innen sine fagområder som politiet ikke har.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid