I noen saker kan det kreves erstatning. Det kan for eksempel kreves for å dekke utgifter i forbindelse med opprydning eller tap. Dette i kan kreves etter straffeprosessloven § 427 jamfør § 3. Slike krav må dokumenteres på best mulig måte og fremgå av anmeldelsen. Utbytte, ting eller gjenstander som har blitt skaffet til veie ved eller brukt i forbindelse med en straffbar handling, kan inndras etter straffeloven §§ 67-69.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid