• Vis hvilken eller hvilke bestemmelser som er brudt i saken. Henvis både til lov, forskrift og paragraf.
  • Legg gjerne ved rundskriv som sier noe om hvordan regelverket skal praktiseres.
  • Hvis du mener at overtredelsen er grov og at det foreligger "særlig skjerpende omstendigheter", så begrunn hvorfor du mener det.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid