Subjektiv skyld

Momenter som belyser skyld må fremheves. Har kommunen for eksempel sendt brev eller vedtak som beskriver hva som er tillatt og ikke? Er det gitt advarsel eller informasjon om at fortsatte handlinger vil bli anmeldt til politiet? Har det vært annen dialog med kommunen, for eksempel tilsyn?

Konsekvenser eller risiko for miljøet

Det er viktig at risiko eller konsekvenser for miljøet er synlig når det skal utmåles straff. Forklar hvorfor en sak er alvorlig eller bør straffes. Det kan være hensiktsmessig å få en fagkyndig til å utarbeide en egen rapport, hvis konsekvensene av faktum i saken er omfattende eller kompliserte.

Andre momenter

  • Hvor stort omfang har overtredelsen?
  • Hvor stor fare utgjør den?
  • Er omfanget av overtredelsen langvarig?
  • Er det lav risiko for at overtredelsen blir oppdaget?
  • Har man med gjentatte overtredelser å gjøre?
  • Er handlingen rettet, eller forsøkt rettet i ettertid av overtredelsen?
  • Fører overtredelsen til at noen sparer eller vinner noe på den?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid