Hvordan skal partene informeres?

Partene skal informeres om vedtaket så snart som mulig. Det følger av forvaltningsloven § 27. Det skal som hovedregel skje skriftlig, og kan sendes elektronisk dersom parten uttrykkelig har godtatt dette.

Unntaksvis kan det informeres muntlig, for eksempel hvis en sak haster. En part kan uansett be om å få vedtaket skriftlig bekreftet. 
 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid