Kommunen, statsforvalteren eller en annen statlig etat kan være rette myndighet.