Hør episoden her, eller lytt via podcast-app på mobilen.

I mars 2014 sendte ordføreren i Eid, Alfred Bjørlo, brev til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Han viste til at Stortinget noen måneder tidligere hadde gått inn for å utrede om "oljefondet" burde trekke seg ut av olje- og kull-selskaper.

Flyttet investeringer for milliarder

Åtte måneder senere bestemte KLP at kullselskaper med mer enn 50 prosent av sine inntekter fra kull skulle ekskluderes, og i 2019 solgte KLP aksjer og obligasjoner verdt 3,2 milliarder kroner fra selskaper med store inntekter fra kull. Engasjementet til en liten kommune på Vestlandet fikk dermed ringvirkninger globalt. 

Bruker fjordvarme til bygg

Kommune jobber også med klima på hjemmebane. Eid følger KLPs prinsipper for kommunens egne investeringer, og kommunen bruker vann fra fjorden for å varme og kjøle store bygg i Nordfjordeid - en løsning ordføreren mener mange kommuner langs kysten kan kopiere. Kommunen jobber også med elsykler, elbiler og en ny strategi for klimavennlig transport.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.