Hør episoden her, eller lytt via podcast-app på mobilen. 

Møt ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune i Lofoten. I Flakstad er kystfisket den desidert viktigste næringen, med mange små og mellomstore fiskebåter. Disse går på diesel i dag, men endringer er på gang.

Hør ordføreren snakke om hvordan klimaendringene endrer kommunen, hvordan omstillingen til lavutslippsteknologi gir en bedre arbeidshverdag for fiskere og ansatte på landanlegg.

Gjennom prosjektet har kommunen tatt på seg en tydelig pådriverrolle i klimaarbeidet. De ser på klimaarbeidet som en integrert del av kommunens øvrige arbeid, ikke bare som et sideprosjekt, og prøver dermed å være i forkant for å møte fremtidige krav fra politikere og markedet.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.