Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Fram til i dag har mye av klimaarbeidet i kommunene blitt drevet fram av ildsjeler – enten i administrasjonen eller i politikken, eller av engasjerte innbyggere som ønsker at det skal bli lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen.

Mange ildsjeler har oppnådd mye, men det fulle potensialet kan bare utløses om klimaarbeidet institusjonaliseres i hele kommunens virksomhet. Det er budskapet i en rapport KS fikk laget sammen med tre forskningsmiljøer, en rapport kjent som "Kortreist kvalitet".

Navnet på rapporten reflekterer anbefalingene om at kommunene bør ta utgangspunkt i det enkelte lokalsamfunns naturlige fortrinn og kvaliteter – enten det er naturgitte, kulturelle eller sosiale forutsetninger.

I denne episoden får vi høre hvordan Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, tenker at disse prinsippene kan omsettes til praksis i kommunenes hverdag.

Les mer

Her finner du noen av ressursene som er omtalt i podcastepisoden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.