Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Oslo kommune har snart 700 000 innbyggere innenfor bygrensa. I kommunen jobber det over 50 000 personer – 37 av dem i klimaetaten.

Til sammenligning har halvparten av kommunene i Norge mindre enn 5000 innbyggere. Er det da noe poeng å følge i Oslos fotspor i arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser?

I denne episoden snakker vi med direktøren i klimaetaten om hvordan de har organisert klimaarbeidet, hvordan utslippskutt er en integrert del av budsjettprosessen og hvilke tiltak de gjennomfører. Hun mener bestemt at også små kommuner kan gjøre mye av det Oslo gjør – i mindre skala, tilpasset lokale forutsetninger og kanskje i samarbeid med nabokommuner.

Oslo kommune har som mål å bli verdens første utslippsfrie hovedstad innen år 2030, og direktøren i klimaetaten sier hun tror at dette er mulig. Hun peker på god ledelse som den viktigste forutsetningen, sammen med vilje i organisasjonen til å utforske ukjent terreng.

Les mer:

Ressurser vi snakker om i denne episoden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.