Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Klima Østfold heter samarbeidet, som startet i 2012. Siden da har regionen blitt et arnested for klimatiltak, som kommuner over hele landet kan hente erfaring og inspirasjon fra.

Formålet med Klima Østfold er å styrke hver enkelt kommunes mulighet til å nå egne klimamål. Den viktigste ressursen er prosjektkoordinatoren, som er ansatt på heltid for å hjelpe kommunene med det praktiske arbeidet. I tillegg må alle kommunene ha en klimakontakt, som er navet for klimaarbeidet i hver enkelt kommune.

Siden 2012 har Klima Østfold initiert og bidratt til en lang rekke prosjekter i regionen. De har støttet kommunene i arbeidet med å oppdatere klimaplaner, og hjulpet noen med å lage klimabudsjett. De har fått til utlån av elsykler ved flere biblioteker, kurset bønder i klimasmart landbruk, sørget for en felles innkjøpsavtale for nær 400 ladestolper og bidratt til uttesting og innkjøp av elbiler – for å nevne noe.

I denne episoden møter vi prosjektkoordinator Guro Nereng. Hun forteller om hvordan samarbeidet er organisert, de viktigste prosjektene de har gjennomført og hvilke erfaringer de har gjort seg etter åtte år med forpliktende klimasamarbeid.

Mer om Klima Østfold

Her kan du lære mer om Klima Østfold.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.