Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Innkjøpsrådgiver Ole Mattis Furuseth leder kommunens elbilprosjekt. Siden 2016 har kommunen skiftet ut halvparten av bensin- og dieselbilene med elbiler. I løpet av 2021 skal alle kommunens person- og varebiler være utslippsfrie.

Oppskriften til Hamar kommuner er omtrent slik: Administrasjonen må få et tydelig mandat fra politikerne til å satse. Og ta med de ansatte på råd – la dem som skal bruke bilene til daglig få teste bilene grundig før de kjøpes inn.

Kommunen startet med å kartlegge behovet for biler. Noen oppgaver krever store biler som må kunne gå langt i ett strekk. Men de aller fleste oppgaver kan løses med helt vanlige, små og mellomstore elbiler – selv på Hamar, med kalde vintre, lange avstander og plenty av bakker. Til de fleste behovene er derfor teknologien mer enn god nok allerede, sier kommunen. Så har de ventet med å skifte ut bilene som må være store og kjøre aller lengst.

– Teknologien kommer oss i møte. Jeg er ganske trygg på at vi skal klare målet om at alle bilene er utslippsfrie i løpet av de neste to årene, sier Ole Mattis Furuseth.

I denne episoden forteller han om arbeidet, utfordringene og hva han tenker skal til for å lykkes med en omlegging til elbiler i kommunene.

Mer om Hamars klimaarbeid

Her finner du mer informasjon om Hamars arbeid med elbiler og annet klimaarbeid.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.