Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Hva kan bønder gjøre for å redusere utslippene av klimagasser? Og hvordan kan kommunene hjelpe dem?

Prosjektet Den dyktige bonden er et samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Østre Toten. Formålet er å samarbeide om å styrke arbeidet for økt matproduksjon i kombinasjon med lavere utslipp av klimagasser, mer binding av karbon i jorda og mindre avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Opplæring er en vesentlig del av prosjektet, med blant annet kurs og studieturer for bønder i området. Prosjektet fikk Klimasats-støtte i 2019, og skal i første omgang vare i tre år.

Prosjektleder Marte Helene Tøfte tok oss med på Røysum gård for å møte gårdbruker Jon Tøfte. Vi får høre om hvordan flisfyring sørger for varme på hele gården, hvordan bonden kan minimere utslipp fra traktorkjøring, planer om solceller på låvetaket og muligheter for å lage biogass fra kumøkka. Vi besøker også melkefjøset og får høre hvordan utslippet av metan fra kuene kan kuttes.

Les mer

Her er mer informasjon om prosjektet Den dyktige bonden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.