Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Nesten 40 prosent av Norges landarealer er dekket av skog. Og skogen driver helt naturlig fangst og lagring av klimagassen CO2. Hvert år tar skog og andre landområder i Norge til seg en mengde CO2 som tilsvarer halvparten av klimagassutslippene våre.

Karbonet bindes i treet fram til det råtner eller vi fyrer det opp i peisen. Men når vi bygger noe av treet, så holdes karbonet unna atmosfæren så lenget bygget står. Skogen kan bli et "kinderegg" som byr på bygningsmaterialer, inntekter og karbonlagring i ett og samme produkt.

I denne episoden snakker vi med Kristin Vedum, som har stillingsbeskrivelsen "tredriver i Agder". Tredriver-prosjektet er etablert av Innovasjon Norge, og er et landsdekkende nettverk av pådrivere for økt bruk av tre i store bygg. Tredrivene kan bistå kommuner og andre som vil øke bruken av tre i bygg.

Kristin Vedum leder også to kommunenettverk for økt bruk av tre i Buskerud og Vestfold/Telemark, og jobber for rådgivningsselskapet Silva Consult. Hør henne svare på spørsmål som:

  • Er det dyrere å bygge i tre enn å bygge i stål og beting?
  • Er det brannsikkert?
  • Tar det lengre tid å bygge store bygg i tre?
  • Hva kan kommunene gjøre for å øke bruken av tre i bygg?
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.