Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Hvordan kan vi gjøre hverdagsreisene enklere for oss, og mer klimavennlige? Og kanskje også billigere, både for oss personlig, også for kommunene og staten?

Når alle skal eie sin egen bil, trengs det mye plass. Mye plass på veiene, og mye parkeringsplass. Selv om bilen er elektrisk. Men hvis vi kan dele på bilene, så trenger vi ikke så mye plass. Da kan vi frigjøre plass til syklister og fotgjengere og andre gode formål.

Mobilpunkter

Dette har Bergen kommune jobbet mye med de siste årene. Nå har kommunen seks såkalte mobilpunkter spredd rundt i byen. Dette er steder som ligger nær en holdeplass, hvor folk kan låne en bil eller en sykkel, finne trygg sykkelparkering eller parkere og lade elbil.

I denne episoden har vi snakket med Lars Ove Kvalbein, mobilitetsrådgiver i bymiljøetaten i Bergen. Vi ringte ham opp på hjemmekontoret sitt, under trappa i boligen på Landås litt utenfor Bergen sentrum.

Vi spurte om ham om hvordan mobilpunktene fungere og hvordan folk i Bergen bruker dem. Vi spurte også om han tror deling av biler og sykler kan være effektive tiltak på mindre steder – vanlige norske tettsteder og småbyer.

Kommunen sier selv at en typisk familie kan halvere kostnadene til bilhold gjennom bildeling - og få tilgang til en stor flåte av moderne biler i alle størrelser som dekker de fleste behov.

Les mer

Her finner du mer informasjon om mobilpunktene til Bergen kommune.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.