Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Så tidlig som i 1997 startet Kristiansand kommune å planlegge for utslippskutt. Men ser vi på statistikken, som går tilbake til 2009, har utslippene i kommunen vært temmelig stabile gjennom det siste tiåret.

Kim Øvland er strategi- og bærekaftsrådgiver i kommunen. Han stilte seg spørsmålet: Hvorfor klarer vi ikke å nå klimamålene, selv om vi har både planer og strategier? Og hva skal til for at kommunen faktisk skal klare å nå målene?

For to år siden begynte han å forske på dette. Doktorgraden ved Universitetet i Agder er ikke være klar før om to nye år, men i dette intervjuet deler han erfaringene sine så langt.

Les mer

Her kan du finne mer informasjon om klimaarbeidet i Kristiansand kommune.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.