Hør episoden her, eller lytt via podcast-app på mobilen. 

Klimapartnere er nettverk som samler private og offentlige virksomheter for å utvikle grønt næringsliv og klimavennlige regioner. Nettverket jobber med å formidle klimakunnskap, utvikle grønne forretningsideer, arrangere møteplasser for klimadebatt og – ikke minst – få fart på medlemmenes eget klimaarbeid.

Helene Frihammer leder Klimapartnere Vestland. Hun er også den som koordinerer de ulike nettverkene i landet, og hjelper nye nettverk i gang. I denne episoden forteller hun om hvordan Klimapartnere jobber, og hvordan de kan være en nyttig samarbeidspartner for kommuner og andre offentlige virksomheter. 

Helene har også reist verden rundt i ni måneder sammen med familien for å se hvordan klimaendringene endrer verden og lære om lokale løsninger. Hør Helene fortelle om ekstremværet de opplevde i USA og Australia, og mulighetene de så for eksport av norsk klimateknologi til utlandet.

Les mer:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.