Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport.

Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for å kutte utslipp. Jenny Skagestad forteller også om hvordan Zero på ulike måter jobber for å styrke kommunenes klimaarbeid.

I intervjuet forteller hun også om hvordan det lokale klimaarbeidet har utviklet seg de siste ti årene. Det som var nybrottsarbeid i 2010, er nå blitt standardløsninger. Det er en inspirerende historie, som Zero og mange kommuner har bidratt til å realisere.

Merk: I intervjuet sier Jenny Skagestad at Oslo hadde mål om å bli utslippsfri i 2020, det korrekte målet var oljefri i 2020.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.