Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Denne episoden handler om kommunikasjon og motivasjon. Vi utfordrer to engasjerte og erfarne eksperter med litt ulike erfaringer.

Petter Gulli er reklamemannen som sa opp jobben etter 30 år bransjen, og startet et eget selskap for å gjøre næringslivet mer klimavennlig. Han har også skrevet boka "Håp: En praktisk guide for klimaoptimister" og er styremedlem i Verdens naturfond.

Astrid Arnslett jobber med kommunikasjon på Cicero senter for klimaforskning. Der er hun blant annet med i en gruppe som forsker hva kommunene kan gjøre for å finne effektive lokale klimaløsninger.

Vi spør Petter og Astrid om det egentlig er lurt å snakke mye om klima? Hva er folk egentlig opptatt av i hverdagen? Hva skjer når innbyggerne synes klimapolitikken er urettferdig, og hva kan vi gjøre med det? Er det smart av kommuner å markedsføre seg som grønne og klimavennlige? Hva er grønnvasking? Og når kan man egentlig begynne å kalle seg klimavennlig?

Lær mer

I episoden nevnes blant annet:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.