Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Fredrikstad kommune har over 80 000 innbyggere. Mange av dem bor utenfor bysentrum, og reiser daglig for å komme seg til jobb, skole, butikker og fritidsaktiviteter. Per i dag står transporten for rundt 20 prosent av klimagassutslippene i kommunen.

Vi har besøkt Fredrikstad for å snakke med to av de mest sentrale personene i arbeidet for å kutte utslippene: Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og klimarådgiver Grete Rasmussen. De tar oss med på en byvandring som starter i Gamlebyen, med gratis elektrisk ferge over Glomma til sentrumssiden.

Her får vi høre hvordan kommunen har lykkes med å fjerne parkeringsplasser på torgene og innføre bomring, uten at det har ført til de samme høylytte protestene som vi har sett andre steder i landet. Noen av stikkordene er: Innfartsparkering, tilrettelegging for kollektivreiser, sykling og gange, forankring i det lokale næringslivet, og at man må tørre å ta noen dristige valg iblant.

Vi snakker også med ordføreren og klimarådgiveren om arealplanlegging og fortetting, lynladere og elektriske taxier – og mye mer.

Les mer

Her kan du lære mer om klimaarbeidet i Fredrikstad kommune.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.