Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Noen kilometer utenfor Tønsberg ligger Den magiske fabrikken. Det er navnet på produksjonsanlegget til Grenland og Vestfold (Greve) biogass.

I tre enorme tanker mikses husdyrbæsj med bananskall og annet matavfall, og i den "magiske" prosessen skapes biogass, biogjødsel og CO2 som brukes til å få fart på tomatproduksjonen i fabrikkens eget drivhus. I drivhuset er det også et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge får lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi.

I denne episoden tar assisterende daglig leder Ivar Sørby og produksjonssjef Mariann Hegg oss med på en omvisning på fabrikken.

Vi spør om hva som kommer inn på anlegget, hvordan det behandles, hva som kommer ut og hvordan det brukes. Hva betyr dette for klimaet og lokale gårdbrukere? Er det lønnsomt for kommunene som eier anlegget? Hva er suksessfaktorene? Og er dette er noe å satse på for andre norske kommuner?

Les mer

Her kan du lese mer om Greve biogass og Den magiske fabrikken.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.