Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Per Espen Stoknes er forsker og foreleser på Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for bærekraft og energi. Han utdannet seg først som psykolog, for deretter å ta en doktorgrad i økonomi. Han er også aktiv i politikken for Miljøpartiet de grønne (MDG). 

De siste årene har mange hørt ham snakke om "klimapsykologi" og hvor viktig kommunikasjon er for å lykkes med klimaarbeidet. Nå vil han snakke mer om økonomien, og har akkurat gitt ut boka "Grønn vekst. En sunn økonomi for det 21. århundret".

I intervjuet tar vi utgangspunkt i prinsippene for en sunn økonomi som Per Espen Stoknes skisserer i den nye boka. Så sjekker vi om disse prinsippene og strategiene kan hjelpe kommunene å legge til rette for et mer bærekraftig lokalsamfunn.

I boka skriver Per Espen Stoknes også om rettferdighet og tegner opp et "kompass for rettferdig vekst". Vi snakker først om hvorfor enkelte tiltak oppleves som urettferdige, og konsekvensene av det. Blant annet at klimatiltak som ikke får tilstrekkelig oppslutning, ikke blir gjennomført. Deretter om hvordan man kan redusere "tapsfølelsen" som en del tiltak fører med seg, og hva kommunene kan gjøre.

Dette hører du om i episoden:

Her kan du lese mer om noe av det du får høre om i denne episoden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.