Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Vær og klima er ikke lenger hva det var. Kommuner, næringsliv og innbyggere over hele landet merker det på kroppen. Det blir varmere, våtere, mer ekstremt og mer uforutsigbart. Med konsekvenser for budsjetter, vedlikeholdsrutiner, kompetansebehov, planlegging, mennesker og natur.

Fram til nå har klimapodcasten vår handlet om hvordan kommunene kan kutte utslipp av klimagasser. Men uavhengig av hvor raskt verden klarer å kutte utslippene, må kommunene håndtere de klimaendringene som uansett kommer.

Vi har valgt å inkludere dette temaet i podcastserien fordi vi vet at det er mange som jobber med utslippskutt som også jobber med klimatilpasning. Og alle kommuner må jobbe med begge deler. Og når kommunene skal planlegge for framtida, må de bygge et samfunn som både er robust i møte med de fysiske klimaendringene og hvor utslippene av klimagasser er så lave som mulig.

Denne episoden er først og fremst for deg som ikke er ekspert på klimatilpasning. Dette er en introduksjon til temaet og kommunenes rolle i tilpasningsarbeidet. I kommende episoder blir det mer konkrete eksempler og inspirerende historier fra kommuner rundt om i landet. Merk: Vi slutter ikke med episoder om utslippskutt - framover blir det begge deler.

I episoden treffer du Stein-Arne Andreassen, som er fagdirektør for klima og klimatilpasning hos fylkesmannen i Trøndelag. I Trøndelag har fylkesmannen tatt en aktiv rolle i det lokale tilpasningsarbeidet og de har etablert et klimatilpasningsnettverk for kommunene.

Vi spør ham: Hva er klimatilpasning? Hvorfor er det viktig? Hva kan kommunene gjøre, og hva må de gjøre?

Les mer

Her er lenker til noe av det du hører om i denne episoden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.