Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Global oppvarming har mange effekter. En av dem er at styrtregn blir vanligere og kraftigere. Kombinasjonen av styrtregn, ugjennomtrengelige flater som asfalt og betong, og avløp med begrenset kapasitet, gjør at mye regnvann fortsetter reisen på fri fot gjennom gater og ned i kjellere.

Dette overvannet ødelegger verdier for 1,6 - 3,6 milliarder kroner i året – bare i Norge.

Avløpssystemene i mange kommuner er rett og slett ikke dimensjonert for å håndtere dagens og framtidas ekstremnedbør. Det er også en dyr løsning å oppskalere avløpssystemet. Men det finnes også andre måter å håndtere vannet på. Det handler om å bremse opp vannet der det faller, slik at det ikke renner ut i gata og ned i avløpet like fort som det ellers ville ha gjort.

I denne episoden tar Kim Haukeland Paus oss med på en byvandring i Oslo for å se på ulike måter å temme vannet på. Han er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og ekspert på overvannshåndtering.

Vi starter ved utløpet av Akerselva. Deretter klatrer vi opp på et tak som både bremser vannet, beskytter takkonstruksjonen og bidrar til biologisk mangfold i asfaltjungelen. Vandringen avsluttes ved grønne regnbed i en helt vanlig bygate, hvor Kim Haukeland Paus også inspireres til å proklamere sitt egenkomponerte overvannsdikt.

Dette hører du om i episoden:

Har finner du litt mer informasjon om noe av det vi snakker om i denne episoden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.