Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Mange får seg en overraskelse når de hører hvor mye bygge- og anleggsplasser bidrar til lokale utslipp av klimagasser. I Trondheim står gravemaskiner, dumpere og andre maskiner som går på avgiftsfri diesel for rundt 20 prosent av CO2-utslippene i kommunen. Det henger dårlig sammen med kommunens klimamål, som er å kutte utslippene med 80 prosent innen 2030.

I denne episoden møter du Hanna Granerud Øverås. Hun er anskaffelsesrådgiver i Trondheim kommune, og er sentral i kommunens arbeid med å gjøre anleggsplasser mer klimavennlige.

I 2017 fikk kommunen Klimasats-støtte til å starte planleggingen av byens første fossilfrie byggeplass på Torvet, byens viktigste møteplass med en historie som strekker seg over 300 år bakover i tid. Hanna Granerud Øverås forteller historien om hvorfor kommunen gikk for en fossilfri løsning, basert på null bruk av fossilt drivstoff, og hvordan innkjøpsrådgiverne har en helt avgjørende rolle i dette arbeid.

Trondheim kommune har allerede bestemt seg for at deres anleggsplasser heretter skal være fossilfrie. Men kommunen har enda høyere klimaambisjoner. Nå er de i ferd med å planlegge byens første helt utslippsfrie byggeplass, på Marinen, et friområde ved Nidelva og Nidarosdomen. I episoden får du høre hvilke erfaringer kommunen har gjort seg så langt, og nyttige tips og råd til kommuner som vurderer å gjøre det samme.

Dette hører du om i episoden

Her kan du lese mer om noe av det vi snakker om i denne podcastepisoden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.