Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Lene Conradi er ordfører og Høyre-politiker i Asker. Bjørn Nordby er en av miljørådgiverne i kommunen. I denne episoden får du høre hvordan de jobber for at klimahensyn skal inn i alle kriker og kroker av kommunens arbeid.

En viktig grunn til at klimaarbeidet har blitt prioritert, er bred støtte blant lokalt folkevalgte.

– Politikerne er selv veldig aktive, på tvers av alle partier. Det er forbausende mye enighet om klimaarbeidet i kommunen. Det er noe av det viktige her, at vi ikke gjør partipolitikk ut av klimaarbeidet, men finner gode løsninger sammen, lytter til hverandre og henter det beste fra hvert av partiene, sier Lene Conradi.

Klimabudsjett for systematisk oppfølging

Kommunen har flere ansatte som er ansvarlig for klimaarbeid på ulike områder, og høsten 2020 la de fram sitt første klimabudsjett. Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak, og det omfatter tiltak for hele Asker-samfunnet – både for innbyggere og for kommunens egen drift. Tiltakene er forankret i kommunens virksomheter, som skal følge opp tiltakene systematisk.

Vil gjøre det enklere for innbyggerne

Siden 2016, har kommunen fått Klimasats-støtte til 17 prosjekter. Flere av dem er rettet mot å få kommunens innbyggere til å kutte sine klimagassutslipp, som økt sykling, mindre bruk av fossilbiler og ombruk og reparasjon.  

– Det er verken klimamessig, miljømessig eller økonomisk bærekraftig sånn som forbruket vårt utviklet seg over tid. Dette er vårt alles ansvar, og vi som kommune må gå foran. Vi vil være en pådriver for å gjøre det enkelt for innbyggerne våre å være med i denne store dugnaden, sier Lene Conradi.

Dette hører du om i denne episoden:

Her kan du finne mer informasjon om noe av det du hører om i denne episoden av Klimapodcast fra Miljødirektoratet.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.