Hør episoden her, eller lytt via podcast-app på mobilen.

I 2007 satte Arendal kommune seg mål om å redusere utslipp av klimagasser fra egen drift med 90 prosent på 10 år, samt å bli "klimanøytral". Siden da har kommunen jobbet systematisk med klimaledelse og utslippskutt i alle sektorer.

Ett av klimarådgiver Ragnhild Hammers "hemmelige våpen" er miljøledelsegruppa - faste, månedlige møter med kommuneledelsen og representanter fra opposisjonen. Gruppa bidrar til tidlig involvering og politisk forankring.

I episoden blir vi først med Ragnhild Hammer på en vandring i byen for å se på noen av tiltakene de har gjennomført, før vi intervjuer henne på rådhuset om hvordan hun og kommunen har jobbet med klima de siste 10 årene.

Klimarådgiveren forteller også om kommunens nye klimaplan. Den slår fast at klimasatsingen skal brukes til å:

  • fylle Arendal sentrum med liv
  • tiltrekke barnefamilier
  • gjøre hverdagsreisene smidigere
  • komme i fysisk aktivitet
  • tiltrekke spennende bedrifter, og til å få nye spennende bedrifter til å spire
  • promotere jord- og skogbruket 
  • gjøre Arendal til den kommunen vi drømmer om å bo i

Les mer:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.