Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Denne podcastserien handler først og fremst om løsningene – om hva kommunene kan gjøre for å håndtere klimautfordringene på best mulig måte. Etter 30 episoder gjør vi et unntak, og stiller spørsmål som: Hvordan påvirker klimaendringene oss i Norge i dag? Bør vi være bekymret for klimaendringene? Og selvfølgelig: Hva betyr klimaendringene for kommunene?

Spørsmålene har vi stilt til Tore Furevik, professor ved Universitet i Bergen og direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning. I mer enn 20 år har han studert globale klimamodeller og data fra satellitter og målinger i havet og atmosfæren. Målet har vært å forstå best mulig hvordan hele klimasystemet fungerer. Alle som har hørt ham tidligere, vet at han også følger veldig godt med på debatten om hvordan klimaendringer og klimapolitikk påvirker samfunnet.

Det er tydelig at professoren mener vi er relativt heldig stilt i Norge, ved at effektene av global oppvarming blir vesentlig mindre her enn i mange andre land og at vi er relativt godt rustet for å tilpasse oss et annerledes klima. Virkningene i Norge er like fullt alvorlige, og vi vil få langt mer alvorlige klimahendelser i årene som kommer enn det vi har opplevd fram til i dag.

Så er det et faktum at utslippene av klimagasser i Norge er bitte små sammenlignet med de globale utslippene. Likevel er det svært viktige grunner til at vi også må kutte våre utslipp, sier Tore Furevik. I episoden hører du hvordan han argumenterer for det, og hvorfor han mener omstillingen fra fossil til fornybar energi vil skyte fart over hele verden.

Dette hører du om i denne episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.