Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

I januar kunne vi lese i avisa Nordlys at kommunene i Nord-Norge, i mindre grad enn kommuner i andre deler av landet, benytter seg av tilskuddsordninger for klimaomstilling. Rapporten som var grunnlag for nyhetssaken, konkluderte med at omstillingstakten i regionen framstår som tregere enn resten av landet.

Hvis det er tilfelle, hva skal da til for å øke takten? Vi har spurt en lofotværing med en svært allsidig bakgrunn. Kriss Rokkan Iversen tok doktorgrad i marin økologi før hun startet og ledet en kunnskapsbedrift i Lofoten i mange år. I 2017 ble hun viserektor på UiT Norges arktiske universitet, før hun et par år senere ble politiker på heltid som nestleder i Miljøpartiet De Grønne og gruppeleder for partiet i fylkestinget i Troms og Finnmark.

− Der det er omstilling, er det også muligheter for å skape nye arbeidsplasser og verdier, sier Kriss Rokkan Iversen i denne episoden.

− Mulighetene i Nord-Norge er uendelige. Jeg mener med hånda på hjertet at det er få regioner i Norge, og kanskje i verden, som har et så godt utgangspunkt for å bruke denne nødvendige omstillingen til å skape nye muligheter, sier Rokkan Iversen. Hun mener samfunnet i Nord-Norge bør være "helt framme i skoen" for å øke egen kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke regionen, hvordan de kan tilpasse seg endringene som kommer og hvordan næringslivet kan posisjonere i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Dette hører du om i denne episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.