Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Men kommunene har også et tydelig ansvar for å ta klima- og miljøhensyn i planleggingen.

− Jeg ser at noen kommuner har sagt at staten må endre loven for å gi dem hjemmel til å prioritere klima. Plan- og bygningsloven gir en tydelig hjemmel til kommunene til å prioritere klima. Kommunene har både en frihet til å gjøre det, men loven gir dem også et ansvar for å gjøre det. Så det er egentlig bare å brette opp ermene og sette i gang, sier Nikolai Astrup.

Statsråden er tydelig på kommunenes betydning i arbeidet for å nå nasjonale klimamål.

− Jeg mener kommunene er helt avgjørende for å nå klimamålene. FN har anslått at to tredjedeler av arbeidet som skal til for å nå FNs bærekraftsmål må komme fra lokal innsats. Det sier noe om at lokaldemokratiet er helt avgjørende for samfunnsutviklingen, sier Nikolai Astrup.

Vi har også spurt kommunal- og moderniseringsministeren om hvordan han og regjeringen styrer kommunenes klima- og miljøarbeid gjennom lover og retningslinjer, og hva regjeringen vil gjøre for å styrke kommunenes arbeid med klima, naturmangfold og bærekraft.

Vi har også stilt statsråden noen av spørsmålene som dere i kommunene ønsket av vi skulle stille ham, om nedbygging av natur i hyttekommuner og mulighet for å stille krav til private utbyggere om fossil- og utslippsfrie byggeplasser.

Statsråden varsler også en handlingsplan for oppfølging av FNs bærekraftsmål før sommeren 2021, og sier litt om hva han forventer at denne vil bety for kommunene.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.