Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Vannet i innsjøer og langs kysten blir brunere. Isen legger seg senere og forsvinner tidligere. Havet blir varmere og surere. Varmere dager og netter gjør at små og store dyr fra kontinentet også begynner å trives i Norge. Tregrensa kryper oppover, og arter på land og i vann flytter på seg.

Klimaendringene påvirker naturen vår. Det gjør også vi mennesker. Hver dag tas valg i kommuner over hele landet som har betydning for hvor godt rustet både mennesker og natur er mot effektene av klimaendringene, og hvor alvorlige effektene blir. Og en robust natur er en lønnsom investering for samfunnet, sier professoren vi har intervjuet i denne episoden.

Dag Olav Hessen er biolog og leder Senter for biogeokjemi i antropocén på Universitetet i Oslo. Han har skrevet bøker med titler som "Karbon – en uautorisert biografi", "Livet fra A til Å" og "Verden på vippepunktet". Vi fikk en time med biologen på en benk med utsikt over Bogstadvannet i Oslo, en solfylt men litt kjølig vårdag. Temaet var de mindre synlige endringene som skjer rundt oss, hva de har å bety for både samfunn og miljø, og hva kommunene kan gjøre for å begrense de negative effektene av det som skjer. Og det er ikke så rent lite, ifølge Dag Olav Hessen.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.