Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Beslutningsprosessen i en kommune kan kanskje sammenlignes med en stafett med flere etapper, der stafettpinnen veksles mellom politikere og administrasjon og hver etappe har ulike formål.

Hva skal til for at vekslingene skal bli effektive? Hvordan blir det en godt opplyst, demokratisk og konstruktiv prosess?

Vi har spurt Dag-Henrik Sandbakken i KS, kommunesektorens organisasjon. Han er ansvarlig for folkevalgtopplæringen i KS og har personlig erfaring etter flere år som ordfører i Tynset. Vi har også spurt ham om:

  • Hva er ansvaret til kommunedirektøren og hva er ansvaret til kommunestyret i denne stafetten?
  • Når bør innbyggere involveres og hva kan skje om engasjementet "koker over" i sosiale medier?
  • Og når på året er det viktig med god kontakt mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon for å forme neste års budsjett?
Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.