Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Det sier Maja Karoline Rynning, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. I denne episoden forteller hun om erfaringer fra flere mindre kommuner som har jobbet med å redusere bilbruk og klimagassutslipp fra transport. Men hun oppfordrer kommunene til å ramme inn problembeskrivelsen og mulighetsbildet til å handle om mye mer enn å kutte utslipp.

− Det handler om klimavennlig, attraktiv og inkluderende tettstedsutvikling. Vi må skape steder der det er godt å leve, vokse opp og arbeide, sier Maja Karoline Rynning.

Overgang fra fossilbiler til elbiler løser ikke alle utfordringene, sier hun og trekker blant annet fram hvor mye plass bilene legger beslag på. Mange tettsteder har store områder avsatt til parkering, og i episoden gir hun eksempler på kommuner som har hundrevis av ledige parkeringsplasser selv på de travleste dagene.

Vi spør også transportforskeren om hvorfor det ikke satses mer på kollektivtransport på bygda og hvordan bildeling, elsykler og god arealplanlegging kan gjøre oss mindre avhengig av bil.

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.