Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Styrtregn er en utfordring som kan koste dyrt for både bedrifter, det offentlige og helt vanlige innbyggere. En varmere klode gjør at vi får enda kraftigere styrtregn enn det vi hadde før, ofte med enda større skader på veier, bygninger og annen infrastruktur.

Oslo er bare en av flere hundre norske kommuner som merker dette. Nå har kommunen prøvd ut et borgerpanel for å finne enda bedre løsninger for å håndtere styrtregnet på en god måte. Et borgerpanel er en av mange måter for medvirkning og involvering av innbyggere i beslutningsprosesser.

I denne episoden møter du Yvona Holbein som er overvannskoordinator i Oslo kommune, og Håkon Iversen fra SoCentral som gjennomførte medvirkningsprosessen på vegne av kommunen. De forteller om hvorfor kommunen testet ut borgerpanel, hvordan det ble gjennomført og hva kommunen opplever å ha fått igjen for innsatsen.

Digitale møter

Oslo ønsket å involvere folk på Grefsen og Kjelsås i bydel Nordre Aker, og de ville ha et representativt utvalg av befolkningen. Poenget var å få med andre enn dem som vanligvis engasjerer seg i den offentlige debatten. Etter å ha sendt en SMS-invitasjon til 3000 tilfeldig utvalgte beboere, endte de opp med 20 deltakere som møttes fire kvelder til opplæring og samtaler via Zoom.

Måtte bli enige om anbefalinger

Oppgaven var å komme fram til anbefalinger til kommunen som alle deltakerne var enige om. Det klarte de. Rapporten med anbefalingene kan du laste ned via lenken under.

− Prosessen er en opplæring begge veier. Det var opplæring for oss og opplæring for dem. Vi har nå 20 ambassadører der ute som brenner for overvann, som før var veldig ukjent for dem. Det er et komplekst tema å diskutere, og nå ser de at kommunen gjør noe med dette.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.